Nedělní kázání – 5.2.2023 Ještě nemáte víru?

Série vybraných otázek, které Ježíš pokládal svým posluchačům. Spojuje je jedna skutečnost. Pán Ježíš jimi směřuje jejich adresáty dál, výš a hloub, aby mohli poznat plněji sami sebe, smysl života a především Jeho samotného: Toho, kdo se ptá, kdo dává věčný život, Ježíše Krista.

Druhá otázka zaznívá v příběhu velkého strachu, situaci na hraně, do smrtelného nebezpečí.

Text: Mk 4,35-41

Kazatel: Robert Hart