Naše aktivity a kluby

Ve společenství, které tvoříme, se můžete setkat a případně účastnit těchto aktivit:

Klubíčko – klub pro maminky s dětmi. Tatínkové jsou vítáni, ale ještě žádný nedorazil. O všech setkáních a jejich náplni se dočtete přímo na webu Klubíčka.

Biblická hodina – společné čtení a hledání odpovědí v bibli na otázky, co nás pálí.

B20 – biblická hodina o 20:00. Společně čteme a studujeme text bible. Zabíváme se základními otázkami křesťanství: Kdo je, a je-li vůbec, Bůh, kým je Ježíš, co s církví atd.

Mládež – setkání mladých křesťanů, kde společně nejen čteme bibli, ale sdílíme své zkušenosti s Bohem ve všedních dnech. Společně podnikáme různé akce, od spotřebně zábavních až po oduševnělé. Setkáváme se ve čtvrtek v 17:30, ale dochvilnost není naše silná stránka.

Semafor – klub pro děti školního věku. Přes rok se scházíme každý pátek, v létě společně vyrážíme tábořit do přírody. Zpíváme, hrajeme, ale též si vyprávíme biblické příběhy.

Nedělní bohoslužby – společné nedělní setkání, ve kterém se společně čerpáme sílu, povzbuzení i inspiraci od Boha do všedních dnů.

Fotbalový kroužek – pod vedením organizace Ambassadors Football, se kterou spolupracujeme. Fotbal, kde se sport skloubí spolu s křesťanskými hodnotami.