A odpusť nám naše viny jako i my odpouštíme našim viníkům

Modlitba modliteb. Stará, a přesto stále nesmírně živá a aktuální. Když se opravdově stane součástí našeho života, začne ho měnit svou tichou mocí. Otčenáš. Zveme Vás k sérii kázání, v nichž budeme společně odkrývat sílu a krásu této modlitby. Kazatel: Robert Hart Text: Mt 6,9-15 Datum: 16.6.2024

Chléb náš vezdejší dej nám dnes

Modlitba modliteb. Stará, a přesto stále nesmírně živá a aktuální. Když se opravdově stane součástí našeho života, začne ho měnit svou tichou mocí. Otčenáš. Zveme Vás k sérii kázání, v nichž budeme společně odkrývat sílu a krásu této modlitby. Kazatel: Robert Hart Text: Mt 6,9-13 Datum: 9.6.2024

Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi

Modlitba modliteb. Stará, a přesto stále nesmírně živá a aktuální. Když se opravdově stane součástí našeho života, začne ho měnit svou tichou mocí. Otčenáš. Zveme Vás k sérii kázání, v nichž budeme společně odkrývat sílu a krásu této modlitby. Kazatel: Robert Hart Text: Mt 6,9-13 Datum: 2.6.2024 Záznam není z technických důvodů k dispozici.

Přijď království tvé

Modlitba modliteb. Stará, a přesto stále nesmírně živá a aktuální. Když se opravdově stane součástí našeho života, začne ho měnit svou tichou mocí. Otčenáš. Zveme Vás k sérii kázání, v nichž budeme společně odkrývat sílu a krásu této modlitby. Kazatel: Jan Macek Text: Římanům 14,8-21 Datum: 26.5.2024

Posvěť se jméno Tvé

Modlitba modliteb. Stará, a přesto stále nesmírně živá a aktuální. Když se opravdově stane součástí našeho života, začne ho měnit svou tichou mocí. Otčenáš. Zveme Vás k sérii kázání, v nichž budeme společně odkrývat sílu a krásu této modlitby. Kazatel: Tomáš Uher Text: Mt 6,5-10 Datum: 12.5.2024

Který jsi v nebesích

Modlitba modliteb. Stará, a přesto stále nesmírně živá a aktuální. Když se opravdově stane součástí našeho života, začne ho měnit svou tichou mocí. Otčenáš. Zveme Vás k sérii kázání, v nichž budeme společně odkrývat sílu a krásu této modlitby. Kazatel: Robert Hart Text: Mt 6,7-11 Datum: 5.5.2024

Otče náš

Modlitba modliteb. Stará, a přesto stále nesmírně živá a aktuální. Když se opravdově stane součástí našeho života, začne ho měnit svou tichou mocí. Otčenáš. Zveme Vás k sérii kázání, v nichž budeme společně odkrývat sílu a krásu této modlitby. Kazatel: Jan Macek Text: Lk 15,11-31 Datum: 28.4.2024