Nedělení kázání – 29.1.2023 Co hledáte?

Série vybraných otázek, které Ježíš pokládal svým posluchačům. Spojuje je jedna skutečnost. Pán Ježíš jimi směřuje jejich adresáty dál, výš a hloub, aby mohli poznat plněji sami sebe, smysl života a především Jeho samotného: Toho, kdo se ptá, kdo dává věčný život, Ježíše Krista.

První kázání zve ke hledání. Kristus se ptá: Co hledáte ve svém životě? Co očekáváte? Co očekáváte právě ode mne? A zve k hledání nového domova a nové identity.

Text: Janovo evangelium 1,35-42

Kazatel: Jan Macek