25.4.2017

Klub Semafor

O klubu Semafor

Dorostový klub Semafor je dětský křesťanský klub pro děti ve věku 6 až 14 let. Naším cílem je smysluplně naplnit volný čas dětí, ukázat jim zejména na vlastním příkladu, že křesťanství má i v dnešní době své místo a jaké to je žít život s Bohem. Dále je vést k aktivnímu přístupu k okolí, k přírodě. Rozvíjet jejich kreativitu a učit spolupráci s ostatními.

Setkávání

Setkáváme se každý pátek od 16:00 do 18:00. Náplní těchto setkání bývají vždy hry a křesťanská zamyšlení. Občas také něco vaříme nebo něco vyrábíme nebo jdeme ven. Zhruba jednou za měsíc společně jezdíme na víkendové výpravy. Největší akcí je každoročně letní tábor, který se koná prvních 14 dnů v červenci.

Vedoucí

  • Petr Doležal – hl. vedoucí
  • Michal Petrus
  • Hanka Švecová
  • Štěpán Wagenknecht
  • Zuzka Hošková
  • Agáta Wagenknecht
  • a další

Kontakt

E-mail: semaforklub@gmail.com

Fotky z akcí: https://www.instagram.com/klub_semafor/

FB: https://www.facebook.com/semaforklub/