25.4.2017

Klub Semafor

O klubu Semafor

Dorostový klub Semafor je dětský křesťanský klub pro děti ve věku 7 až 15 let. Naším cílem je smysluplně naplnit volný čas dětí, ukázat jim zejména na vlastním příkladu, že křesťanství má i v dnešní době své místo a jaké to je žít život s Bohem. Dále je vést k aktivnímu přístupu k okolí, k přírodě. Rozvíjet jejich kreativitu a učit spolupráci s ostatními.

Setkávání

Setkáváme se každý pátek od 16:00 do 18:00. Jednou za cca dva měsíce společně jezdíme na víkendové výpravy. Největší akcí je každoročně letní tábor, který se koná prvních 14 dnů v červenci.

Vedoucí

  • Michal Petrus – hl. vedoucí
  • Alena Pelechová
  • Anežka Krausová
  • Hana Švecová
  • Štěpán Wagenknecht

Programy

Náplní schůzek jsou zejména hry, křesťanská zamyšlení, zpívání a nějaké kreativní vyrábění.