8.5.2017

Nedělní bohoslužby

Na Velikonoce se připravujeme 40 dny s Biblí. Každý den čteme jeden žalm při osobní meditaci, o nedělích je jeden žalm vykládán v kázáních a jeden žalm studujeme v úterý při společném Biblickém studiu.

Nedělní bohoslužby jsou setkáním, ve kterém společně čerpáme sílu, povzbuzení i inspiraci od Boha do všedních dnů. Součástí bohoslužeb je společný zpěv kancionálů za doprovodu varhan, současných písní s doprovodem kapely, modlitby, slovíčko pro děti a  kázání, které je výkladem biblického textu.

Na naše nedělní bohoslužby jsou zváni všichni křesťané i hledající, kdo hledají Boha, hlubší porozumění Bibli a chtějí si vyslechnout výklad biblických textů, ztišit v modlitbách či přidat ke společnému zpěvu.

Kdy: Každou neděli od 10:00

Kde: Římská 43, Praha 2 (hlavní sál v 1. patře)

Kudy dovnitř? 

Naše modlitebna se nachází v prvním patře činžovního domu. Směle vejděte vstupními dveřmi a vystoupejte po schodech nebo výtahem. Vstup je téměř bezbariérový – jen první schůdek u hlavních dveří. V případě potřeby zazvoňte u hlavního vchodu pro asistenci.

Co děti?

Děti mohou před kázáním odejít do „Besídky“, kde je pro ně připraven duchovní program přizpůsobený jejich věku. Maminky s nejmenšími dětmi mohou strávit bohoslužbu v postranní místnosti v dětském koutku, odkud vidí do sálu a kde slyší celý průběh bohoslužby a kde si děti mohou svobodně lézt a hrát.

A když bohoslužba skončí?

Po bohoslužbě je možné chvíli setrvat, dát si kávu v naší kavárničce, hovořit, případně vyhledat kazatele nebo staršího sboru k osobnímu rozhovoru.

Když nemohu nebo nechci dorazit osobně?

Na YouTube přenášíme živě zvukovou stopu bohoslužeb. Záznamy kázání naleznete tamtéž nebo na tomto webu.