Nedělní kázání – 25.6.2023 Rozšířená realita

V sérii kázání nazvané „Síla společenství“ se ptáme po smyslu Kristovy církve. Co je jejím základem, co může dát nám, jak může sloužit světu.

Text: 1. Petrova 1,3-9

Kazatel: Jan Macek