Nedělní kázání – 18.6.2023 Nebýt sám na svá břemena

V sérii kázání nazvané „Síla společenství“ se ptáme po smyslu Kristovy církve. Co je jejím základem, co může dát nám, jak může sloužit světu.

Text: Galatským 6,1-5

Kazatel: Pavel Hošek