Chléb náš vezdejší dej nám dnes

Modlitba modliteb. Stará, a přesto stále nesmírně živá a aktuální. Když se opravdově stane součástí našeho života, začne ho měnit svou tichou mocí. Otčenáš. Zveme Vás k sérii kázání, v nichž budeme společně odkrývat sílu a krásu této modlitby.

Kazatel: Robert Hart

Text: Mt 6,9-13

Datum: 9.6.2024