A odpusť nám naše viny jako i my odpouštíme našim viníkům

Modlitba modliteb. Stará, a přesto stále nesmírně živá a aktuální. Když se opravdově stane součástí našeho života, začne ho měnit svou tichou mocí. Otčenáš. Zveme Vás k sérii kázání, v nichž budeme společně odkrývat sílu a krásu této modlitby.

Kazatel: Robert Hart

Text: Mt 6,9-15

Datum: 16.6.2024