Velkopáteční kázání – 7.4.2023 – Tváří v tvář temnotě

Série Tváří v tvář nepřemožitelnému:
Izajášova kniha mluví o setkání s nepřemožitelným. Lidsky nepřemožitelnými jsou v knize hříchy Izraele a národů: jejich nevděk, nedověra, nevíra a nevěra vůči Hospodinu a jeho slovu… Izajáš ovšem vypráví především o Nepřemožitelném Bohu, nepřemožitelném v soudech a milosti, o Hospodinu, Bohu stvořiteli, pečovateli, otci i manželovi, soudci i slitovníkovi Izraele, ale také národů, ba celého stvoření. Právě on přemáhá nepřítele, hřích i lidský nezájem.
 
Šestý díl: Tváří v tvář temnotě
Text Iz 63,15-19 káže Robert Hart