Přednáška „Péče o charakter v míru i válce“

„Lidskost není docela v pořádku, ale není docela ztracena,“ říká Komenský v Obecné poradě o nápravě věcí lidských.
Jak si uchovat lidskost v době války? Jak pečovat o lidský charakter a hodnoty, které jsou míro-tvorné? Co nás učí válka o našem lidství? Co nás učí válka o míru? Je válka nutná, aby byl mír? Jak souvisí mír s výchovou?

Přednášku i diskuzi povede prof. Jan Hábl, Ph.D. – filozof výchovy se zaměřením na charakterovou výchovu, komeniolog, šťastný manžel, radostný otec.

Přednášku jsme nenahrávali, protože je dobře dostupná na youtube včetně prezentace: