Ochránce na cestě

V nové šestidílné sérii kázání se vydáme na cestu společně s žalmy, jež nesou podtitul Poutní píseň. Staří Izraleci je zpívali na svých cestách do Jeruzaléma, do chrámu, kam přicházeli uctívat Hospodina. Tyto staré písně ale smí být i naší modlitbou, modlitbou v tom našem putování, na naší cestě životem s Bohem.Vždyť i my jsme poutníci, lidé na cestě. Směřujeme k cíli, který je před námi. K domovu v Božím království.

Záznam z neděle 7.1.2024, káže Robert Hart na Žalm 121. Kázání je nazvané: Ochránce na cestě.