Nestaví-li dům Hospodin

Záznam z neděle 11.2.2024, káže Robert Hart na Žalm 127. Kázání je nazvané: Nestaví-li dům Hospodin.