Nedělní kázání – 4.6.2023 Vzájemná služba lásky

V sérii kázání nazvané „Síla společenství“ se ptáme po smyslu Kristovy církve. Co je jejím základem, co může dát nám, jak může sloužit světu.

Text: 1. Korintským 12

Kazatel: Robert Hart

Kázání se kvůli technickým obtížím nepovedlo nahrát. Omlouvám se.