Nedělní kázání – 12.3.2023 Tváří v tvář Božímu soudu

Série Tváří v tvář nepřemožitelnému:
Izajášova kniha mluví o setkání s nepřemožitelným. Lidsky nepřemožitelnými jsou v knize hříchy Izraele a národů: jejich nevděk, nedověra, nevíra a nevěra vůči Hospodinu a jeho slovu… Izajáš ovšem vypráví především o Nepřemožitelném Bohu, nepřemožitelném v soudech a milosti, o Hospodinu, Bohu stvořiteli, pečovateli, otci i manželovi, soudci i slitovníkovi Izreale, ale také národů, ba celého stvoření. Právě on přemáhá nepřítele, hřích i lidský nezájem.
Druhý díl: Tváří v tvář Božímu soudu
Text Iz 22,1-14, káže Tomáš Uher