Pořádali jsme:

Manželská zastavení

Seminář a přednášky pro údržbu vztahu

1. Sebevědomí na cestě životem

Sobota – 23. října 2021 – 10:00-16:00

Program se skládá ze dvou přednášek o typech, proměnách a vývoji lidského sebevědomí ve všech fázích života, od dětství do stáři. Můžeme tak nahlédnout a pochopit sebe, partnera nebo i děti či prarodiče. Následuje odpolední diskuzi ve skupinách nad podněty z nich. Pro účastníky zajistíme oběd a kávu.

Lektoři: manželé Sedláčkovi

  • PhDr. Daniela Sedláčková vyučuje na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. alternativní způsoby vyučování, úvod do mediace, rozvoj zdravého sebevědomí. Je autorkou odborné monografie Rozvoj zdravého sebevědomí žáka (GRADA, 2009), tří sbírek poezie: Zastav se, O dušičkách (Praha, 1993) a Básně a Básničky (Praha, 2003), publikovala v generačním almanachu Přetržená niť (Obratník, 1996) a v řadě periodik.
  • Jiří Sedláček vystudoval restaurátorské oddělení Střední průmyslové školy grafické v Praze. Pracoval jako restaurátor knih, jako výtvarník a provozuje knihařskou firmu KODEX.

Z přednášky nebyl pořizován audiozáznam.

2. Můj partner je někdo jiný

Středa – 3. listopadu 2021 – 18:00-20:00

Přednáška s následnou diskuzí o objevování manžela/manželky, proměně vztahu od zamilovanosti ke zklamání a k novému objevování partnera.

Lektoři: manželé Matulíkovi

  • Mgr. Jana Matulíková absolvovala obor Komunitní krizové a pastorační práce – Diakonika na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Pracuje jako pastorační asistentka a vězeňská kaplanka. Spolu se svým manželem vedli Odbor pro manželství a rodinu Církve bratrské.
  • Bronislav Matulík Dis. je kazatelem Církve bratrské. V současné době působí jako místopředseda Rady Církve bratrské, dlouholetý šéfredaktor časopisu Brána, věnuje se duchovní péči ve věznicích a také spolu s manželkou pastorační péči o manželství nejen v rámci Odboru pro manželství a rodinu Církve bratrské.

Z přednášky nebyl pořizován audiozáznam.

3. Porozumět vývoji svého dítěte

Neděle – 21. listopadu 2021 – 14:00-16:00

Lektoři: manželé Kalenští

Přednáška

Proč dítě reaguje na pochvalu, kdy nám nejvíce chce udělat radost, v jakém věku je dobré pokládat hranice… Pedagogicko-psychologický pohled na vývoj dítěte ze čtyř úhlů pohledu: vývoje myšlení, vývoje sociálního, vnímání autorit a morálního vývoje. Přednáška protkaná příklady a zkušenostmi s následnou diskuzí a prostorem pro vlastní dotazy.

Lektory jsou Dagmar a Radek Kalenští z Pardubického sboru. Oba manželé dlouhodobě působí jako misionáři organizace Awana international, která se zabývá výchovou dětí a prací s dětmi v církvi. Mají četné zkušenosti z práce s dorostem i s výchovou vlastních dětí. Radek je ordinovaným kazatelem naší církve. Působí také jako učitel na ETS.

Záznam přednášky je dostupný zde. K poslechnutí doporučujeme i dopolední kázání Radka Kalenského.

Pro další informace pište na vinhorady@cb.cz nebo volejte 735 166 425.

Manželská zastavení plakát v pdf.